Professionele mediation en training

Juridische conflicten, strafzaken en persoonlijke geschillen laten vaak hun sporen na bij de betrokkenen. Emoties kunnen in het kielzog van deze gebeurtenissen hoog oplopen en nog lang invloed hebben op de beleving van beide partijen.

Mediation biedt een veilig raamwerk om deze emoties gezamenlijk te bespreken en draagt bij aan de verwerking, zowel bij lopende zaken als bij conflicten uit het verleden. Hierbij is het enorm belangrijk dat het proces van mediation op een zorgvuldige, vertrouwde en professionele manier begeleid wordt.

Rebecca Leeuwenberg is een MfN register mediator. Haar jarenlange ervaring met mediation stelt haar in staat om iedere zaak vakkundig te begeleiden en om effectieve cursussen en trainingen te verzorgen.

Mediation in strafzaken

Helaas zijn er in Nederland iedere dag strafbare feiten te betreuren. Aangifte en rechtsvervolging spelen een belangrijke rol bij het straffen van daders en het beschermen van slachtoffers. Het is daarom belangrijk dat betrokkenen de kans krijgen om de negatieve emoties die met de gebeurtenis gepaard gaan te verwerken. Mediation in strafzaken voorziet in deze mogelijkheid, door verdachte/dader en slachtoffer na aangifte, tijdens of na de strafzaak bij elkaar te brengen voor een gelijkwaardig gesprek. Dit kan bijdragen aan het (emotionele) herstel van het slachtoffer. Bij mediation in strafzaken staat niet de waarheidsvinding voorop, maar de beleving van de gebeurtenis, de impact en de gevolgen ervan. In een succesvol mediationproces worden emoties en percepties bespreekbaar en is het mogelijk dat de gevoelens over de gebeurtenis achteraf veranderen.

Het bespreken van de emotionele gevolgen en het maken van eventuele afspraken voor de toekomst kan er bij beide partijen toe bijdragen dat er een betere verwerking zal zijn van wat er gebeurd is. Rebecca Leeuwenberg focust zich al sinds 2010 op deze gespecialiseerde vorm van mediation.

Training in mediation

Naast mediation in strafzaken verzorgt Rebecca Leeuwenberg samen met Kim Roelofs ook trainingen op het gebied van mediation. Tijdens deze trainingen komen de inzichten en vaardigheden aan bod die belangrijk zijn voor mediators die regelmatig in aanraking komen met zaken met een strafrechtelijke component. De training is bedoeld voor deelnemers die reeds bekend zijn met de basistechnieken van het mediationproces en de juiste tools zoeken om goed met partijen, die een conflict met elkaar hebben, om te gaan.

Daarnaast verzorgt Rebecca met andere collega mediators, workshops op locatie voor organisaties die meer inzicht willen krijgen in onder andere deze vorm van mediation.