Over Rebecca Leeuwenberg

Rebecca Leeuwenberg voltooide in 2010 haar opleiding tot mediator in straf- en herstelzaken. In augustus 2014 werkte zij 15 jaar als toezichthouder Elektronisch Toezicht en trainer bij Reclassering Amsterdam. Om onpartijdigheid, een van de belangrijkste waarden als mediator, te kunnen waarborgen heeft zij haar contract bij de reclassering beëindigd. Sindsdien is zij werkzaam als zelfstandige MfN-registermediator, met als specialisatie mediation in strafzaken, familiezaken, en arbeidszaken. Rebecca is aangesloten bij de vereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ) als bestuurslid, geaccrediteerd mediator voor de Nederlandse rechtbanken en aangesloten bij de Raad van Rechtsbijstand. Rebecca heeft als mediator in strafzaken een bijdrage geleverd aan de pilots mediation in strafzaken bij de Rechtbank Amsterdam, Haarlem en Alkmaar en vervolgt deze werkzaamheden bij de Rechtbank Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Rotterdam, Arnhem, Zutphen en Utrecht e.o.Rebecca treedt vaak op bij complexe zaken, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Zij bemiddelt tussen slachtoffers en daders of verdachten, begeleidt betrokkenen bij relationele geschillen en treedt op als mediator bij familieconflicten. Daarnaast verzorgt zij trainingen in mediation voor zowel mediators als bedrijven.

Mediator

Rebecca werkt sinds 2010 als zelfstandige, geaccrediteerde mediator. Ze heeft over de jaren veel ervaring opgebouwd met alle facetten van mediation, met een primaire focus op mediation in straf- en familiezaken. Door te bemiddelen tussen daders of verdachten van strafbare feiten en hun slachtoffers geeft zij beide partijen de gelegenheid om hun verhaal te doen, het ontstane leed te verwerken en indien van toepassing afspraken te maken met elkaar.

GoedUitElkaar.com

Rebecca is mede-oprichtster en mede-eigenaar van scheidingsbemiddelingscentrum Goed Uit Elkaar. Het doel van Goed Uit Elkaar is om alle specialisaties rondom scheiden en uit elkaar gaan bij één loket samen te brengen. Getracht wordt het voor beide partijen (ex-partners) zo eenvoudig mogelijk te maken om alle juridische, emotionele, financiële en praktische vraagstukken waar zij mee te maken krijgen, op een goede manier te begeleiden of door te verwijzen. www.goeduitelkaar.com

Vrijwilliger

Vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Beter Buren te Amsterdam. Sinds november 2014 tot 2019. (www.beterburen.nl) Bestuurslid Vereniging Mediator in Strafzaken (VMSZ) sinds september 2021

Bekijk het MfN register reglement